วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เหตุผลและเวลาที่เหมาะสมสำหรับการแต่งงาน คุณพร้อมหรือยังสำหรับการแต่งงาน

เนื่องจากคู่รักมากมายที่ต้องหย่าร้างก้น มาเรียนรู้กันเถิดว่าเมื่อใดคือเวลาที่เหมาะสมสำหรับการแต่งงาน ในปัจจุบันคู่รักหนึงในสองคู่มักจบลงด้วยหย่าร้าง ผู้คนล้มเหลวในการสื่อสารคจวามรู้สึกซึ่งกันและกันว่า เขาแต่งงานกันเพื่ออะไร และจบชีวิตคู่ด้วยเหตุที่ผิดพลาด
ความรักดูเหมือนจะเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ดีที่สุดที่จะแต่งงานกับใครสักคนคือความ เป็นเพื่อที่รู้ใจ คู่รักที่เข้ากันได้ดี และหวานชื่นนั้น ต่างฝ่ายต้องมีความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน แต่ก็นั่นแหละ ยังมีอีกหลายๆ เหตุผลที่คู่รัก
เหตุผลและเวลาที่เหมาะสมสำหรับการแต่งงาน คุณพร้อมหรือยังสำหรับการแต่งงาน
เหตุผลและเวลาที่เหมาะสมสำหรับการแต่งงาน คุณพร้อมหรือยังสำหรับการแต่งงาน

หลายคู่ไม่ควรจะแต่งงานกัน แม้จะมีความเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมากเพียงใด
ผู้คนต่างเกิดมาเพื่อหยิบยื่นความรักและรับรัก นี่คือความต้องการสมหวังดังใจที่เกือบจะเป็นที่สุดของทุกๆ คนในชีวิตรัด แต่อย่างไรก็ดีการตัดสินใจแต่งงานง่ายๆ ด้วยเหตุผลเพียงเพราะรักไม่ใช่่สิ่งที่ดีที่สุด ถึงแม้ว่ามันจะฟังดูโรแมนติกเพีย

ใดก็ตาม การแต่งงานจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีรากฐานของความเป็นเพื่อนที่รู้ใจของคนสองคน รากฐานที่สำคัญของการแต่งงานประกอบไปด้วยความเข้าอกเข้าใจกัน ความไว้วางใจกัน และการสื่อสาระหว่างกัน คู่รักควรจะตรวจสอบกัน และกันถึงสิ่งที่สำคัญสามข้อนี้ ก่อนจะตัดสินใจจะเข้าสู่การแต่งงาน

 • เราทั้งสองเข้าใจกันดีหรือไม่ 
การแต่งงานความหมายของคำว่า เข้าอกเข้าใจกัน จะเปลี่ยนไปเล็กน้อย มันมีความหายมากกว่าการชืนชอบกิจกรรมเดียวกัน ชื่นชอบอาหารแบบเดียวกัน ชอบสิ่งบันเทิงเริงใจแบบเดียวกัน ความเข้าอกเข้าใจในการแต่งงานนั้น หมายถึง การพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหากัน เพราะผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงกันทุกวัน และจะเป็นเช่นนั้นในชีวิตการแต่งงาน การงาน เด็กในครอบคัวเครือญาติ สิ่งเหล่านี้คือ เหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตการแต่งงาน คุณต้องศึกษาที่จะปรับตัวให้ได้
 • เราหรือคุณมีความไว้เนื้อเชื่อใจอีกฝ่ายหรือไม่
การแต่งงานโดยปราศจากความไว้เนื้อเชื่อใจ คือการแต่งงานเพื่อการหย่าร้าง ความไว้เนื้อเชื่อใจจากอีกฝ่าย คือสิ่งสำคัญในความสัมพันธ์ ถ้าเกิดความคลางแคลงระหว่างกันเพียงเล็กน้อย ก็จะเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งระเป็นเหตุให้ชีวิตคู่มีปัญหา
 • เราหรือคุณมีการสื่อสารระหว่างกันหรือไม่
การขาดการสื่อสารที่ดีระหว่างกันสามารถที่จะทำลายความสัมพันธ์ต่อกันได้ ชีวิตคู่จำเป็นต้องมีการสื่อสารระหว่างกันตลอดเวลา การพูดคุยกันเฉพาะช่วงที่มีปัญหา หรือการไม่ค่อยพูดคุยกันจะมีผลต่อความสัมพันธ์ การไม่สื่อสารกันให้ดีจะนำพาไปสู่การหย่าร้าง คู่รักที่หย่าร้างมักจะหล่าวหาซึ่งกันและกันว่าอีกฝ่ายไม่รับฟัง หรือหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยกัน การสื่อสารระหว่างกันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในความสัมพันธ์ ถ้าคุณไม่สื่อสารให้ดี คุณจะได้รับความไว้เนื่อเชื่อใจ และความเข้าอกเข้าใจกันได้อย่างไร  ถ้าคุณและคู่รักสามารถตอบปัญหาสามข้อข้างต้นได้อย่างซื่อตรง และนำมาซึ่งความพอใจระหว่างกัน การแต่งงานก็เหมาะกับคุณทั้งสอง การมีความเข้าอกเข้าใจกัน ไว้เนื้อเชื่อใจกัน รวมไปถึงการสื่อสารที่ดีระหว่างกันในความสัมพันธ์จะก่อสรางรากฐานที่แข็งแรงในการเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตการแต่งงาน 

ในการแต่งงานคุณต้องมีครบถ้วนทั้งสามประการนี้สำหรับความสัมพันธ์ ถ้าขาดข้อใดไปสักข้อหนึ่ง การแต่ง

 • งานก็ยังไม่เหมาะสมสำหรับคู่ของคุณ
 • การแต่งงานด้วยเหตุผลที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่ความคิดที่ดี เหตุลที่ไม่เหมาะกับการแต่งงานมีตัวอย่างดังนี้ 
 • การแต่งงานด้วยเหตุผลของคำว่ารักแรกพบ
 • การมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกใจ
 • การไม่อยากอยู่อย่างโดดเดี่ยว
 • การทำเพื่อท้าทายกฎแห่งสังคม
 • การแต่งงานเพื่อเลี่ยงภาระ
 • การหนีแรงกดดัน
 • การตัง้ครรภ์
 • การแต่งงานเพื่อเหตุผลทางการเงิน
 • การแต่งงานด้วยเหตุผลเหล่านี้ โดนมากจะมีจุดจบเป็นการหย่าร้าง สำหรับใครบางคนเหตุผลเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับการแต่งงาน แต่จริงๆ แล้วมันไม่ใช่เลย เหตุผลบางข้อเป็นการแสดงออกถึงความเห็นแก่ตัวด้วยซ้ำ  และไม่ควรแม้แต่จะนำมาพิจารณาในการแต่งงาน

คำว่า "รักแรกพบ" แหม่ฟังดูแล้วช่างโรแมนติกซะยิ่งกว่าอะไร คุณจะยิ้มแย้มตลอดเวลารู้สึกวาบหวามจนขาดการยับยั้งชั่งใจ จนนำไปสู่การแต่งงาน การแต่งงานเนื่องด้วยเหตุผลเพียงเพราะรัก คือเหตุผลหลักที่ไม่ควรจะเข้าไปสู่การแต่งงาน รักแรกพบอาจเป็นความรู้สึกเพียงชั่วคราว การขาดรากฐานที่ดี ของความสัมพันธ์มารองรับการแต่งงานจะทำให้การแต่งงานเดินทางไปสู่การหย่าร้าง แน่นอนการแต่งงานที่เกิดขึ้นเพียงเพราะความพึงพอใจในเพสัมพันธ์ก็เช่นกัน

ไม่มีใครที่ต้องการจะอยู่อย่างโดดเดี่ยว การแต่งงานกับใครสักคนเพื่อหลบหนีการที่ต้องอยู่โดดเดี่ยวเป็นเหตุผลที่ผิดมากๆ ไม่เพียงแต่กับคุณเท่านั้น แต่ยังทำผิดกับคู่ของคุณอีกด้วย เพราะถือว่าคุณแต่งงานโดยปราศจากรากฐานของความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันซึ่งเป็นเหตุผลที่จะนำไปสู่การหย่าร้างกันในที่สุด

การแต่งงานเพื่อต้องการท้าทายกฎแห่งสังคม หรือการแต่งงานเพื่อแก้แค้นเอาคืนก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำแบบนั้น มันเป็นเพียงการกระทำที่เห็นแก่ตัว การแต่งงานเพื่อต้องการแก้แค้นใครสักคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ถือเป็นทางเลือกที่คุณกำลังทำร้านตัวเอง และทำร้ายผู้อื่นด้วย 

คุณไม่ควรรู้สึกว่าเป็นภาระ หรือต้องยอมแพ้ต่อแรงกดดันให้แต่งงาน นี่ก็เป็นอีกเหตุผลที่จะนำไปสู่การหย่่าร้าง คู่รักหลายๆ คู่ต้องแต่างงานเนื่องมากจากความรู้สึกว่าเป็นภาระ และรู้สึกผิดที่จะเลิกรากัน  การแต่งงานเพื่อเอาใจคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่ดี การตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากคนอื่นจะทำให้คุณไม่มีความสุข และถ้าคุณเลือกที่จะแต่งงานเพื่อแก้ปัญหานี้ มันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจ และโดบมากจะจบลงด้วยการหย่าร้าง

การแต่งงานเพื่อหลีกหนีการเป็นผู้ปกครองเพียงคนเดียว ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ดี หลายคนเชื่อว่าการแต่งงาน เพราะเหตุผลของการตั้งครรภ์เป็ฯสิ่งที่ถูกต้อง การที่เด็กตองมีพ่อแม่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามถ้าเราสามารถหลีกเลี่ยงการหย่าร้างได้เราก็ควรจะหลีกเลี่ยง เพราะการหย่าร้างจะส่งผลที่ยาวนานต่อเด็ก เด็กสามารถมีความสุขได้จากการมีผู้ปกครองสองคนที่ไม่ได้แต่งงานกันก็มีเยอะแยะ
การแต่งงานเพื่อเหตุผลทางการเงิน ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ถือว่าผิดเช่นกัน  หลายๆ คู่แต่งงานเพื่อแก้ปัญหาการเงินที่เกิดขึ้นในปัจุบัน ถือเป็นเหตุผลที่เห็นแก่ตัวที่สุดในการแต่งงาน การแต่งงานด้วยเหตุผลนี้ คือการทำร้ายกันและกันอีกข้อหนึ่ง เพราะเป็นกาาแต่งงานที่เต็มไปด้วยความผูกมัด

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลเพื่อท่จะตัดสินใจสำหรับการใช้ชีวิตคู่ในการแต่งงาน ข้อมูลทั้งหมดที่เล่ามาควรปรับให้เข้ากับสถานะการณ์ของตัวเราเองนะคะ ท้ายที่สุดคนที่จะรู้ดีว่าควรแต่งหรือไม่ คือตัวคุณเองไม่ใช่ตัวหนังสือที่คุณกำลังอ่านในบล็อคนี้ เพราะแต่ละคนจะเจอปัญหา และสถานการณ์ที่ต่างกัน แต่ท้ายที่สุดยังไงซะก็ควรมีพื้นฐานเรื่องของความรักเป็นทุนในระบนึงก็จะเป็นผลดีนะคะ

อ้อมขอฝากไว้นิดนึง อย่าลืมแวะเวียนมาซื้อชุดสวยๆ ที่ร้าน Asia Street Fashion กันด้วยนะคะ ร้านอ้อมขายเสื้อผ้าแฟชั่นขายชุดเดรส ขายชุดออกงาน ขายกระเป๋าจ้า ฝากไว้ด้วยคะ เดี๋ยวไปเจอกันบทความหน้านะคะ
Hair&Beauty